عوامل مهم زمينه ساز ظهور حضرت مهدى (عج)

عوامل مهم زمينه ساز ظهور حضرت مهدى (عج)

ظهور حضرت مهدی(عج)

 عوامل مهم زمينه ساز ظهور حضرت مهدى (عج)

 

از آنجا كه انقلاب حضرت مهدى (عج) همان انقلاب اسلامى است; منتهى در سطح وسيعتر و عميق تر و از آنجا كه اين انقلاب تكميل كننده انقلاب پيامبر اسلام ص است يازده عامل مهم در زمينه سازى انقلاب حضرت مهدى (عج) نقش بسزايى دارند.

1 ـ جاذبه قرآن و حقانيت اسلام

همان گونه كه در مثلها آمده «سرانجام حقيقت جاى خود را باز مى كند» تكيه بر حقايق نورانى و استوار و منطقى قرآن و اسلام، اين مكتب زنده و غنى و حياتبخش و سازنده، يكى از عوامل مهم پيروزى است.

امروز تكيه بر چنين مكتب پر مايه و استوار و مقايسه علمى و منطقى آن بر ساير مكتب ها از نظر معنوى بزرگترين عامل حركت و زمينه سازى براى يك حكومت عدل جهانى دارد.

2 ـ علم و انديشه و به كار انداختن آن

پيشرفت و زمينه سازى براى حكومت ايده آل جهانى اسلام و به رهبرى امام مهدى (عج) يكى از راههاى تحصيل علم ودانش و كاراندازى آن است در صورتى كه اين دو بر اساس شناخت و اولوّيتها و كارهاى مثبت و عادلانه به كار رود.

در اين مورد اسلام اكيداً سفارش فرموده است. پيامبر خدا ص فرمود:

هر چيز اساس و پايه اى دارد. پايه اين دين (اسلام) فهم و شناخت است و موضع گيرى يك مسلمان فهيم و داراى شناخت در برابر شيطان و هرگونه فساد، محكمتر و بيشتر از هزاران مسلمان بدون شناخت است.

3 ـ استقامت و پايدارى و شجاعت

در صدر اسلام ; استقامت و پايدارى و شهامت پر توان مسلمانان در برابر تندبادهاى حوادث، از عوامل پيروزى بود. اينك نيز براى پيروزى در نيل به تكميل اسلام به حضرت مهدى (عج) نياز به صبر و پايدارى است .

4 ـ زهد و رعايت اخلاق و حقوق

رعايت اخلاق نيك نسبت به يكديگر در برخوردها و تمام ابعاد زندگى و رعايت حقوق جانى و مالى و عرضى و... كه عاليترين نقش را در جذب ديگران و نفوذ در دلها دارد، از عوامل مهم گسترش اسلام در صدر اسلام بوده است. اخلاق پيامبر ص و امامان ع و شاگردانشان بسيارى از گردنكشان را به سوى اسلام پر مهر و صفا جلب كرد و موجب تقويت مسلمانان گرديد.

براستى اگر همه شاخه هاى اخلاق اسلامى، رعايت گردد، بهترين زمينه سازى براى ظهور امام زمان (عج) خواهد بود.

 

5 ـ ايمان و توكل به خدا

 

روحيه قوى و اطمينان قلب و اعتماد به نفس از عوامل سازنده و پيش برنده و زمينه ساز و سوزاننده موانع سر راه است، يك چنين روحيه و آرامش و استوارى قلب در سايه ايمان به خدا و توكل به او به دست مى آيد كه دعا و مناجات و نماز و روزه تقويت كننده چنين ايمان و توكلى است.

 

6 ـ تعاون و همكارى

 

7 ـ برخوردها و روشهاى منطقى با يكديگر

8 ـ توجّه به طبقه و قشر مستضعف

 

9ـ اتحاد و انسجام مسلمانان

 

 

10 ـرهبر شايسته

 

 

11 ـ لزوم برنامه ريزى

 

 جنگ ها

 

در روايات چه از طريق عامّه و چه خاصه، از فتنه ها و آشوبگريها و جنگهاى فراوانى قبل از ظهور منجى بشريّت سخن به ميان آمده كه در واقع يك نوع زمينه سازى براى ظهور امام زمان و نجات بشريّت از ظلم و ستم مى باشد. انسانهايى كه در حال آسايش و امنيّت، به ارزشهاى والاى انسانى پشت پا زده و با بى توجّهى تمام نسبت به مقام والاى ولايت اللّهى حجّت خدا بر روى زمين، لياقت برخوردارى از وجود ظاهرى و آشكار حجّت خدا را از دست داده اند و هر چه نعمتهاى الهى بر آنها سرازير مى شود زمينه هاى دورى خود را از خدا و دين او بيشتر فراهم مى كنند كارشان به جايى مى رسد كه در اثر دورى هر چه تمامتر از ارزشهاى انسانى همچون حيوانات به جان يكديگر افتاده و جان و مال و هستى همديگر را در مخاطره مى افكنند ظلم و ستم همه گير مى شود بگونه اى كه هيچ كس از ابناء بشر براى خود پناهگايى نمى يابد و به هر طرف رو مى كند از سيلى ظلم زمانه در امان نيست.

 

در اين موقعيّت چه خواهد شد؟!

 

آرى همه مضطر خواهند شد و در حال اضطرار، فطرت خداجويشان آنها را بر آن مى دارد كه دست طلب به پيشگاه پروردگارشان دراز كرده و در فكر نجات افتند و طالب يك نجات بخش شوند.

 

آرى اينگونه جنگ ها و آشوبها زمينه ساز آمدن منجى بشريّت خواهد بود.

 

پيامبر اكرم ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ فرمود:

 

«تكون بالشام فتنة كلّما سكنت من جانب ضجت من جانب فلا تتناهى حتّى ينادي مناد من السماء انّ اميركم فلان»([1])

 

جنگ و آشوبى در شام شما را فرا گيرد كه هر زمان از يك جانب آرام شود از جانب ديگر فعّال شود و اين فتنه تمامى ندارد تا موقعى كه منادى از آسمان ندا مى كند كه همانا امير شما فلان (مهدىـ ارواحنا فداه ـ) است.

 

ملاحظه شود كه فتنه بگونه اى است كه تنها با آن امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ خاتمه مى يابد و در غير اينصورت همه انسانها از اين فتنه به بيچارگى و درماندگى مى افتند. بگونه اى كه در روايت ديگر مى فرمايند:

 

«تكون فتنة يعوج فيها عقول الرجال حتّى لا يكاد يرى رجلاً عاقلاً»([2])

 

 

آن فتنه عقلها را از سر مى برد و ديگر مرد عاقلى شايد نبينى، ]گويى زلزله روز قيامت است كه مردم سكران ديده مى شوند و حال آنكه سكران نيستند[

 

 از روايات چنين بدست مى آيد كه مركز اين آشوبها، شام بوده و از آنجا سرچشمه مى گيرد. چنانكه پيامبر اكرم فرمودند:

 

چهار فتنه و آشوب بر امّت من وارد مى شود كه در فتنه ى اول خون ريزى و در دومى، خونها و اموال و در فتنه ى سوم، خونها و اموال و زنان حلال شمرده مى شود. چهارمين فتنه و آشوب، كور و كر و همه گير و هم چون حركت كشتى در درياى متلاطم خواهد بود به گونه اى كه هيچ يك از مردم پناهگاهى نمى يابند آن فتنه از شام برخاسته و عراق را فرا مى گيرد (جزيره) را زير دست و پاى خود به شدت كوبيده و بلا و گرفتارى، مردم را مانند پوست دباغ خانه گوشمال مى دهد هيچ كس قادر نيست بگويد: بس كنيد و دست نگهداريد! اگر آن را از ناحيه اى برطرف سازند از ناحيه ى ديگر سر برآورده و ظاهر مى گردد([3])

 

و در روايتى ديگر چنين آمده است:

 

آنگاه فتنه اى پديد مى آيد هر زمان صحبت از پايان آن شود، همچنان ادامه يافته به گونه اى كه خانه اى نيست كه آن فتنه داخل آن نشده و مسلمانى نيست كه سيلى آن را بر صورت خود لمس نكرده باشد تا آنكه مردى از خاندان من ظهور نمايد([4]).

 

در اين چند ويژگى براى اين آشوب شمرده شده است.

 

1 ـ اين جنگ آشوبى دامنه دار است و همه ى ابعاد امنيتى، فرهنگى و اقتصادى مسلمانان را شامل مى شود. مثلاً تمام چيزهاى حرام، حلال شمرده مى شود و بالعكس در روايتى و ديگر روايات از آن «صمّاء و عمياء» يعنى كر است و سخن نمى شنود تا بتوان با آن گفتگو كرد و دورش ساخت و نابينا و كور است و نمى بيند كه بين اين و آن فرق بگذارد بلكه شامل همه مى شود وارد هر خانه اى شده و بر شخصيّت هر مسلمانى ضربه و آسيب وارد مى سازد.

 

2 ـ شر و گرفتارى و نقطه ى شروع آن حركت از سرزمين شام خواهد بود و از آنجا به ديگر سرزمينهاى عربى و مسلمان كشيده مى شود.

 

3 ـ راه حلها سودمند واقع نشده و اين آشوب مدت طولانى ادامه مى يابد و تنها راه حل آن ظهور و قيام حضرت مهدى ـ ارواحنا فداه ـ مى باشد.

 

از پيامبر اكرم ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ نقل شده است:

 

«جريان امر شما همچنان ادامه مى يابد تا اينكه فرزندانى در دوران فتنه و ستم متولد مى شوند كه جز آشوب چيزى نشناسند و زمين چنان آكنده از ستم و بيداد شود كه هيچ كس جرأت ندارد خدا را بخواند آنگاه خداوند مردى را از ذريّه و عترت من بر مى انگيزاند، تا زمين را از عدل و داد پر سازد، آنگونه كه از ظلم و ستم پر شده است([5]).

 

از امير مؤمنان على ـ عليه السلام ـ نقل شده كه فرمود:

 

 «حكومت اهل بيت پيامبر شما كه داراى نشانه هايى ست در آخر الزمان پديد مى آيد . . . از جمله زمانى كه روميان و تركان، ديگران را عليه شما بشورانند و نيروها بسيج گردند . . . و تركها با روميان به مخالفت برخاسته و جنگ و درگيرى در روى زمين افزايش يابد»([6]).

 

روشن است كه سخن امام ـ عليه السلام ـ درباره ى فتنه و آشوب روميان و تركها و حركت آنان در يورش عليه سرزمينهاى اسلامى از نشانه هاى ظهور حضرت مهدى ـ ارواحنا فداه ـ مى باشد. و اختلاف بين آنها ـ با آنكه با يكديگر هم پيمان بوده اند ـ بر سر تقسيم و سلطه يافتن در قلمرو نفوذشان مى باشد.

 

در اينجا لازم مى دانيم كه نكته اى را تذكر دهيم نخست كلامى از رسول خدا ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ كه فرمودند:

 

نزديكى است امّتها عليه شما يكديگر را فرا خوانند، بسان فرا خواندن خورندگان بر سر سفره هر چند شما از نظر عدد بسياريد، امّا همچون خاشاك بر روى سيل مى باشيد. خداوند هيبت و شكوه شما را از دل دشمنانتان برداشته، در اثر علاقه مندى به دنيا و بيزارى از مرگ، ضعف و سستى را به دل شما مى افكند([7]).

 

در اين روايت دقّت كنيد آن كلامى است كه از منبع نور صادر شده و مصادر وحى گوياى آن هستند و بخوبى مشاهده مى كنيد كه علائم نزديكى اين فتنه ى عظيم ديده مى شود فتنه اى كه بر هيچ كس رحم نخواهد كرد بر فرزندان و مال و ناموس . . .

 

بيدار شويد و ذرّه اى به خود آئيد. چرا به گونه اى شده ايد كه هيبت و بزرگى شما ـ آن بزرگى كه با نور ايمان در شما به وجود آمده بود ـ ، از دل دشمنانتان رفته و هر روزه سلطه ى آنها بر شما فزونتر مى گردد. دنياپرستى و پيروى از هواهاى نفسانى شما را بيچاره كرده است; هان! بر خود رحم كنيد و دست از اين علائق بكشيد و دستى سوى آسمان دراز كرده و از اعماق جان از خداوند ظهور آن حجّت خدا را بخواهيد كه او مجيب الدعوات و ارحم الراحمين است.

 

تكامل عقول

 

 

عصر غيبت، عصر دورى و محجورى عموم مردم از ملاقات با امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ است امّا اگر قرار باشد كه اين دورى ادامه پيدا كند با مؤمنان چه خواهد شد؟ امام، هادى بشر است دورى از اين هدايت گر آيا چيزى جز ضلالت و گمراهى و قساوت قلوب چيزى در پى خواهد داشت؟ مگر خداوند حكيم نيست مگر انسان را با هدفى مقدس خلق نكرده است؟ مگر نفرموده است كه

 

 (وما خلقت الجنّ والانس إلاّ ليعبدون)([8])

 

جن و انسان را نيافريدم مگر آنكه بندگى من كنند.

 

پس چه خواهند كرد انسانهايى كه طالب هدايت و تشنه ى معرفت اند تا در سايه ى هدايتهاى ولى خدا عبوديّت خود را يافته و به بندگى معبود خود واصل گردند.

 

آرى اگر قرار باشد رابطه ى بين انسان و هادى بشر بطور كلى قطع شود، ديگر نظام هستى ـ كه بر اساس مصالح با اهداف والايى طراحى شده است ـ نابود خواهد شد.

 

ليكن خداوند با بندگان خود رئوف بوده و طالب حقّ را دوست دارد و پاداش زحمت كشان را ضايع نمى كند او به چنين افرادى درك و فهمى عنايت مى فرمايد كه غيبت امامشان در نزد آنها به منزله ى حضور است و اين مطلب در كلام امام سيّد الساجدين زين العابدين ـ عليه السلام ـ به بهترين نحو، بيان شده است; ما نيز قلوب اهل ايمان را به نور كلام آنحضرت روشن مى سازيم و اميدواريم در جرگه ى آنان قرار گيريم.

 

قال الامام زين العابدين ـ عليه السلام ـ لأبي الخالد الكابلي: «. . . يا أبا خالد، انّ أهل زمان غيبته القائلين بامامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأنّ اللّه تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والافهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ بالسيف، أُولئك المخلصون حقّاً وشيعتنا صدقاً والدعاة إلى دين اللّه عزّ وجلّ سرّاً وجهراً([9]).

 

 

امام سجاد ـ عليه السلام ـ فرمودند: . . . اى ابا خالد! همانا اهل زمان غيبت آنحضرت ]قائم آل محمّد ـ عليهم السلام ـ [، آن كسانى كه قائل به امامت آنحضرت و منتظر ظهور اويند بهترين افراد در طول زمان هستند زيرا خداوند تبارك و تعالى به آنان چنان عقل و فهم و معرفتى عنايت فرموده كه غيبت نزد آنها بمنزله ى حضور و مشاهده مى باشد و ايشان را در آن زمان به منزله ى كسانى كه پيش روى رسول خدا ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ با شمشير جهاد مى كردند قرار داده ايشان بندگان خالص خدا و شيعيان واقعى ما و دعوت كننده بسوى دين خدا در پنهان و آشكار مى باشند.

 

بديهى است وجود چنين اشخاصى در زمينه سازى ظهور امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ چه بسيار مؤثرند چرا كه يكى از ويژگى هاى ايشان انتظار واقعى شان است. آنها منتظرند و خود را براى آمدن امام زمانشان آماده مى كنند و همچنين دعوت كننده ى مردم بسوى دين خدايند; اينان بشريت را هر چه بيشتر بسوى حق دعوت كرده و از آنان منتظرانى واقعى مى سازند كه اين خود در تعجيل ظهور آن عزيز سهم بسزايى دارد.

 

پيدايش افراد شجاع و غيور

 

 

يكى از مهمترين عوامل زمينه ساز ظهور امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ پيدايش افرادى شجاع و قوى دل است; ايشان ياران امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ خواهند بود هميشه امامان معصوم ما با كمبود رادمردانى استوار مواجه بودند و چون زمينه ى قيام فراهم نمى شد، عليه دولتهاى باطل حركتى نمى كردند. در زمان غيبت نيز اين معضل وجود دارد تا نزديك زمان ظهور، در آن زمان در اقصى نقاط دنيا عدّه اى پديد خواهند آمد كه دلهاى آنها همچون پاره هاى آهن است چنانكه در صفات ايشان بطور مفصل سخن خواهيم گفت.

 

طبق روايات تعداد آنها 313 نفر است كه تعداد زيادى از آنها از اهل همان زمان هستند و عدّه اى هم در زمانهاى قبل مى زيسته اند كه از قبر خارج شده و براى يارى و نصرت دين خدا با امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ پيمان مى بندند.

 

ياران امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ

 

 

در ستايش از اين گروه وارسته و شايسته اى كه خداوند اينان را برگزيده است و به همراهى و يارى حضرت مهدى ـ ارواحنا فداه ـ مفتخرشان ساخته، روايات بسيارى وارد شده است. در اين روايات ضمن ترسيم شخصيّت ارزشمند و نقش سازنده و اوصاف برجسته ى آنان، از چگونگى پيوستن آنان به امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ در مكّه، سخن رفته و فراتر اينكه، آياتى از قرآن شريف در مورد آنان تأويل شده است. از باب نمونه در ذيل آيه ى شريفه ى:

 

 (فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم اللّه جميعاً)([10]

 

) در كارهاى نيك سرعت جوييد كه هر كجا باشد خداوند شما را گرد خواهد آورد.

 

 از امام صادق ـ عليه السلام ـ آمده است:

 

يعني اصحاب القائم، الثلاثمائة وبضع عشر وهم ـ واللّه ـ الأمّة المعدودة يجتمعون في ساعة واحدة كقزع الخريف([11]).

 

 اين آيه ى شريفه اشاره به 313 نفر ياران اصلى حضرت مهدى ـ ارواحنا فداه ـ دارد. بخداى سوگند! كه آنان در شمار، اندك هستند. امّا در كارآيى و ايمان و شكوه معنوى بسيار و بسان ابر پراكنده ى پائيزى (كه بناگاه به هم مى پيوندند و متراكم مى شوند) آنان ظرف لحظه اى در يك ساعت معيّن از سراسر گيتى در مكّه حاضرمى گردند.

 

امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمود:

 

«بينا شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام، اذ وافوا إلى صاحبهم في ليلة واحدة على غير ميعاد فيصبحون بمكّة»([12])

 

 يعنى به هنگام ظهور حضرت مهدى ـ ارواحنا فداه ـ جوانان و جوانمردان شيعه همانگونه كه بر پشت بام خانه هاى خويش در خواب اند همگى يك شب بدون وعده ى قبلى، بامداد را در مكّه حاضر و به ديدار امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ مفتخر مى گردند.

 

در روايات از خصوصيات اخلاقى ياران آنحضرت و تعداد آنها و جنسيت قومى ايشان تعابير زيادى وارد شده كه بدان اشاره مى كنيم. ليك از باب مقدمه در يك بينش كلى امير مؤمنان ـ عليه السلام ـ در اشاره به شخصيّت آنان مى فرمايد:

 

«لم يسبقهم الأوّلون ولا يدركهم الآخرون»([13]).

 

آنان در شايستگى و امتيازات بر اوج رفيعى هستند نه از نسلهاى گذشته كسى از آنان پيشى گرفته است و نه از آيندگان كسى به مقام والاى آنان مى رسد.

 

در مورد نحوه ى رساندن خود به آنضحرت به مقامى رسيده اند كه زمين در زير پاى آنها پيچيده مى شود.

 

امام صادق ـ عليه السلام ـ در مورد آنان مى فرمايد:

 

«فيصير إليه أنصاره من أطراف الأرض، تطوى لهم الأرض طيّاً».([14])

 

يعنى ياران مهدى ـ ارواحنا فداه ـ از نقاط مختلف زمين بسوى او حركت مى كنند و زمين زير پاى آنان در هم مى پيچد.

 

ايمان استوار ياران

 

 

ياران خاصّ حضرت مهدى ـ ارواحنا فداه ـ از نظر معنويّت و ايمان كامل و استوار و نداشتن ذرّه اى ترديد در دلها بى نظيرند. آنان در اوج يقين و اخلاصند و بخاطر قوّت و استوارى و كمال ايمان به خدا، ذرّه اى ترس و دلهره در كران تا كران وجودشان نيست چرا كه انسان به هر اندازه اى كه ايمانش به خدا افزون گردد، به همان اندازه توان و تلاش او افزون مى گردد.

 

بر اين اساس ياران آنحضرت به هنگامى كه به ميدان كارزار گام مى نهند نه كسى توان ايستادن در برابر آنان را دارد و نه پديده اى مى تواند مانع اجراى برنامه هاى نجات بخش و دستورات صادر شده از سوى فرماندهى بلند مرتبه ى آنان گردد.

 

از امير مؤمنان ـ عليه السلام ـ آمده كه فرمودند:

 

«كانّهم ليوث قد خرجوا من غاباتهم مثل زبر الحديد، لو انّهم همّوا بازالة الجبال الرواسي لازالوها عن مواضعها فهم الذين وحّدوا اللّه حقّ توحيده»([15]).

 

آنها همچون شيرانى كه از بيشه ى خود خارج شده اند بر گرد آن حضرت حلقه مى زنند آنان براستى مانند پاره آهنى هستند كه اگر بر متلاشى نمودن كوهها تصميم بگيرند آنها را نابود مى سازند. آنان خداى را آنگونه كه شايسته است به يگانگى مى پرستند.

 

اگر در اين جمله كه ـ كأنّهم ليوث قد خرجوا من غاباتهم ـ براستى دقت شود وقتى شير از بيشه ى خود خارج مى شود ديگر چه كسى جرأت مقابله با او را دارد.

 

امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمودند:

 

«إذا ساروا يسيرا الرعب امامهم مسيرة شهر»([16])

 

هنگامى كه به حركت در مى آيند امواج رعب و وحشت يك ماه پيشتر از ايشان حركت مى كند.

 

تواضع و فروتنى ياران

 

 

آنان قهرمانانى فروتن، متواضع و برخوردار از ارزش اخلاقى و انسانى اند و هرگز مغرور و مست قدرت نمى شوند. آنها به مقام والاى حضرت مهدى ـ ارواحنا فداه ـ آنگونه كه شايسته و بايسته است اعتقاد دارند; تا آنجا كه نه تنها از وجود گرانمايه ى آنحضرت بهره مى برند; بلكه از زين مركب او نيز به افتخار تبرّك مى جويند و آن را مسّ مى كنند. آنان بسان فداكارانى هوشيار، بر گرد آن سرچشمه ى بركات و والاييها و ارزشها حلقه مى زنند و جان خويش را در همه ى فراز و نشيبها و ميدانهاى جهاد و پيكار، سپر بلاى جان گرامى او مى سازند و دستورات و خواسته هايش را لبّيك مى گويند.

 

امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمودند:

 

 

«كانّ على خيولهم العقبان يتمسّحون بسرج الامام يطلبون بذلك البركة ويحفّون به، يقون بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد»([17]).

 

چابك بسان عقاب بر مركبهاى خويش سوارند و در عشق به حضرت چنانند كه زين مركب او را براى تبرّك جستن مسح مى كنند و بر گرد يار حلقه مى زنند و در فراز و نشيبها و پيكارها او را بسان جان شيرين با همه ى وجود محافظت مى كنند و هر دستورى دهد او را بسنده اند و به انجام رساننده.

 :: موضوعات مرتبط: پیامبران , امامان , ,
:: برچسب‌ها: عوامل مهم زمينه ساز ظهور حضرت مهدى (عج) , ظهور حضرت مهدی(عج) ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : منتظر
تاریخ : چهار شنبه 1 آبان 1392
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: